TIN TỨC

KHU VỰC VỆ SINH TRÁI


Bề mặt thanh long được xử lý sạch trước khi phân loại theo size.

Share:

Viết một bình luận