TIN TỨC

THU MUA VÙNG NGUYÊN LIỆU

Nguyên liệu nhà máy Goodlife dùng để đưa vào xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn của VietGap, GlobalGap. Các nhà vườn trong suốt quá trình trồng trọt và thu hoạch hoàn toàn không sử dụng các loại thuốc không có trong danh mục được cho phép sử dụng và đều tuân thủ nghiêm ngặt các yếu tố về quy trình kỹ thuật chuyên canh theo tiêu chuẩn xuất khẩu.


Share:

Viết một bình luận