TIN TỨC

KHU VỰC LÀM MÁT SAU XỬ LÝ

Sau khi xử lý thanh long được làm mát và lau khô trước khi đóng gói tại khu vực sau xử lý.
Share:

Viết một bình luận