TIN TỨC

ĐÓNG GÓI

Tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện, vật liệu đóng gói theo tiêu chuẩn ISO 22000 cũng như tiêu chuẩn riêng cho từng thị trường xuất khẩu.
Share:

Viết một bình luận