TIN TỨC

KHO LẠNHHệ thống kho lạnh đảm bảo cho chất lượng trái cây ở trong tình trạng bảo quản tốt nhất trước khi được xuất khẩu.
Share:

Viết một bình luận