Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

* Sứ mệnh

Tôn trọng cá nhân, xã hội và phấn đấu làm giàu cho xã hội bằng mọi cách, cả về vật chất lẫn tinh thần, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.

* Tầm nhìn

Mục tiêu trở thành doanh nghiệp có khả năng thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng với một tấm lòng trung thực.

* Giá trị cốt lõi:

- Trung thực: Hành động tuân theo các giá trị chuẩn mực về đạo đức; tuân thủ các thỏa thuận; tương tác nhất quán mọi lúc, mọi nơi với mọi người.

- Niềm say mê:Con tim nhiệt huyết, khối óc sáng suốt, sức khỏe dồi dào, tập trung cao độ vào công việc sẽ là động lực để thành công.

- Thách thức:Có tinh thần tiên phong, luôn thực hiện mọi lĩnh vực mới với ý chí kiên định, sáng tạo và khéo léo.

- Tầm nhìn xa: Phác họa ý tưởng mong muốn cho tương lai, kết hợp định hướng mọi người cùng đi đến thành công

- Tính đa dạng:Tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của cá nhân, tạo nên tình đa dạng để đạt được kết quả cao hơn.

SỨ MỆNH

Tôn trọng cá nhân, xã hội và phấn đấu làm giàu cho xã hội bằng mọi cách, cả về vật chất lẫn tinh thần, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.

TẦM NHÌN

Mục tiêu trở thành doanh nghiệp có khả năng thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng với một tấm lòng trung thực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung thực: Hành động tuân theo các giá trị chuẩn mực về đạo đức; tuân thủ các thỏa thuận; tương tác nhất quán mọi lúc, mọi nơi với mọi người.
Niềm say mê: Con tim nhiệt huyết, khối óc sáng suốt, sức khỏe dồi dào, tập trung cao độ vào công việc sẽ là động lực để thành công.
Thách thức: Có tinh thần tiên phong, luôn thực hiện mọi lĩnh vực mới với ý chí kiên định, sáng tạo và khéo léo.
Tầm nhìn xa: Phác họa ý tưởng mong muốn cho tương lai, kết hợp định hướng mọi người cùng đi đến thành công.
Tính đa dạng: Tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của cá nhân, tạo nên tình đa dạng để đạt được kết quả cao hơn.

Fresh fruit for Good Life, Good Life for everyone

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
2008

GoodLife Holdings được thành lập bởi T.L.K Group

2010

Dự án “ Đầu tư hệ thống xử lý trái cây bằng nhiệt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu” được chính thức chấp thuận và khởi động tại Khu Nông Nghiệp Công nghệ Cao TP. HCM

2011

Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà máy Goodlife

2012

Nhà máy Good Life hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào hoạt động

to top