Dịch vụ

Kho Lạnh

Bảo quản trái cây bằng kho lạnh là một cải tiến quan trọng trong công nghệ bảo quản lạnh. Tại GoodLife, hệ thống kho lạnh được trang bị công nghệ hiện đại, mỗi kho với dung tích chứa trên 200 m3, mỗi loại trái cây được điều chỉnh ở một nhiệt độ thích hợp (0oC -10oC). Đảm bảo cho chất lượng trái cây ở trong tình trạng bảo quản tốt nhất trước khi được xuất khẩu.