Fresh fruit for GoodLife, GoodLife for everyone

goodlifejp.com vapor heat treatment

Công nghệ xử lý

Nhà máy GoodLife đã sử dụng hệ thống xử lý trái cây bằng hơi nước nóng (Vapor Heat Treatment) được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản để xử lý các loại trái cây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Xem thêm
goodlifejp.com packing house

Nhà đóng gói

Đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP, đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn vệ sinh trong toàn bộ quy trình sản xuất. Tại đây, nguyên liệu được tuyển chọn, vệ sinh gắt gao theo tiêu chuẩn chất lượng của GoodLife.

Xem thêm
goodlifejp.com cold storage

Kho lạnh

Tại GoodLife, hệ thống kho lạnh được trang bị công nghệ hiện đại, mỗi kho với dung tích chứa trên 200 m3, mỗi loại trái cây được điều chỉnh ở một nhiệt độ thích hợp (0oC -10oC).

Xem thêm

Quy trình

goodlifejp.com, Freshness Quarantee
goodlifejp.com, Packing house
goodlifejp.com, Khu vực vệ sinh trái
goodlifejp.com, Weighning Area
goodlifejp.com, VHT Area
goodlifejp.com, Cooling down Area
goodlifejp.com, Packing Area
goodlifejp.com, Storage Area