Dịch vụ

Nhà đóng gói

Nhà Đóng Gói GoodLife đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP, đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn vệ sinh trong toàn bộ quy trình sản xuất. Tại đây, nguyên liệu được tuyển chọn, vệ sinh gắt gao theo tiêu chuẩn chất lượng của GoodLife. Trái cây sau khi xử lý bằng công nghệ hơi nước nóng, được lưu trữ trong hệ thống kho lạnh đảm bảo cho chất lượng trái cây ở trong tình trạng bảo quản tốt nhất trước khi được xuất khẩu.